POLITICA DE CONFIDENTIALITATE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

LUCKY SIRIUS TOURS respecta confidentialitatea tuturor clientilor sai si va prelucra datele personale in conditii de securitate adecvata din punct de vedere tehnic. Vom utiliza toate resursele si eforturile necesare pentru a prelucra datele personale cu respectarea intocmai a Regulamentului UE 679/2016 – GDPR, precum si cu orice alta legislatie aplicabila pe teritoriul Romaniei.

Prezenta Politica de confidentialitate are drept scop informarea cu privire la modul in care sunt colectate, utilizate, transferate si protejate datele cu caracter personal in momentul interactiunii directe cu agentia noastra, in legatura cu produsele si serviciile noastre, inclusiv prin site-ul nostru web sau prin consultantii nostri de turism.

Ne rezervam dreptul de a actualiza si modifica periodic Politica de Confidentialitate, pentru a reflecta modificarile procedurilor in care prelucram datele cu caracter personal sau orice alte modificari raportate la dispozitiile legale in vigoare. In cazul oricaror altor de modificari, website-ul nostru va afisa varianta modificata a Politicii de Confidentialitate, motiv pentru care va rugam sa verificati periodic continutul Politicii de Confidentialitate.

PREZENTARE GENERALA

LUCKY SIRIUS TOURS S.R.L. este o persoana juridica de nationalitate romana, care are ca obiect principal de activitate – organizarea pachetelor de servicii de calatorie, excursiilor, evenimentelor etc. care sunt ofertate si comercializate prin intermediul agentiilor de turism sau direct de catre tur-operatori, respectiv rezervarea, intermedierea si vanzarea serviciilor de calatorie, excursii, transport si cazare, cu ridicata sau cu amanuntul, catre publicul larg si/sau clientilor comerciali.

LUCKY SIRIUS TOURS S.R.L.  are sediul in Bucuresti, Șos. Mihai Bravu, nr. 42 – 62, parter, Bloc P8, Scara 4, ap. 136, sector 2, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/14456/2018, avand C.U.I. 39972233, Cod IBAN: ………………, deschis la ING Bucuresti, telefon …………………, fax ………………, reprezentata legal de dl. EHAB SAID HUSSEIN OTHMAN, in calitate de Administrator.

Suntem deschisi sa aflam opiniile clientilor, precum si sa furnizam acestora orice informatii suplimentare de care ar putea avea nevoie cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. In acest sens, incurajam clientii sa contacteze Responsabilul nostru cu protectia datelor la adresa de e-mail office@luckysiriustours.ro  sau prin posta sau curier la adresa din Bucuresti, Șos. Mihai Bravu, nr. 42 – 62, parter, Bloc P8, Scara 4, ap. 136, Sector 2 – cu mentiunea: in atentia Responsabilului cu protectia datelor.

Datele cu caracter personal prelucrate de LUCKY SIRIUS TOURS

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezinta orice operatiune sau set de operatiuni, care se efectueaza asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, blocarea, arhivarea, stergerea sau distrugerea datelor.

In contextul promovarii, rezervarii, intermedierii, ofertarii si comercializarii serviciilor si/sau pachetelor de servicii turistice, servicii de agrement sau calatorii de afaceri organizate de catre LUCKY SIRIUS TOURS S.R.L., si al mentinerii/dezvoltarii raporturilor comerciale/contractuale cu clientii, pot fi solicitate in acest scop anumite date cu caracter personal.

In acest sens, LUCKY SIRIUS TOURS S.R.L. poate prelucra, urmatoarele date cu caracter personal: numele si prenumele, companie/autoritate/institutie, CNP, varsta minori, adresa de corespondenta, telefon/fax, e-mail, pagina web/cont social media, adresa facturare, date privind modalitatea de plata.

Va oferim si posibilitatea de a va inregistra in platforma LUCKY SIRIUS TOURS prin contul de Facebook. Daca optati pentru aceasta varianta, veti fi directionati catre o pagina administrata de Facebook Inc , unde acestia va vor informa cu privire la transferul datelor catre LUCKY SIRIUS TOURS S.R.L. Puteti consulta politicile de confidentialitate Facebook, folosind link-ul https://www.facebook.com/about/privacy.

Putem, de asemenea, sa colectam si sa prelucram ulterior anumite informatii cu privire la comportamentul clientilor in timpul vizitarii site-ului nostru web, pentru a personaliza experienta online si a le pune la dispozitie oferte adaptate profilului fiecaruia. Invitam clientii sa afle mai multe detalii in acest sens prin consultarea sectiunii privitoare la scopurile prelucrarii de mai jos.

Pe pagina/site-ul nostru web putem stoca si colecta informatii in cookie-uri si tehnologii similare, conform Politicii de cookie-uri.

Nu colectam si nu prelucram in alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protectia datelor in categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim sa colectam sau sa prelucram date ale minorilor care nu au implinit varsta de 16 ani.

Persoanele vizate

Persoanele vizate, ale caror date pot fi prelucrate de catre LUCKY SIRIUS TOURS, exclusiv in scopul aratat in prezenta Politica de confidentialitate sunt clientii – calatorii/turistii/beneficiari ai serviciilor de calatorie sau serviciilor turistice, reprezentanti/imputerniciti/persoane de contact de afaceri (parteneri de afaceri sau contractuali, etc.) din cadrul companiilor sau institutiilor/autoritatilor publice.

Scopurile si temeiurile colectării datelor cu caracter personal

Utilizam datele cu caracter personal ale clientilor doar in urmatoarele scopuri:
– Rezervarea, intermedierea, ofertarea si/sau comercializarea serviciilor si/sau pachetelor de servicii de calatorie, altor servicii turistice, evenimente culturale/sportive sau de alta natura, servicii de agrement sau calatorii de afaceri precum si facturarea acestora;

– Reclama, marketing (marketing direct), publicitate, promovare/evaluare servicii, promovare evenimente si manifestari de natuta turistica sau de alta natura, desfasurare campanii promotionale, concursuri, loterii publicitare, fidelizare, transmitere newsletter (buletine informative), efectuarea de comunicari comerciale pentru serviciile LUCKY SIRIUS  TOURS, inclusiv cele dezvoltate impreuna cu partenerii LUCKY SIRIUS TOURS, prin orice mijloc de comunicare, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicatii electronice;

– Crearea si administrarea contului in cadrul platformei LUCKY SIRIUS TOURS;

– Solutionarea anularilor sau a problemelor de orice natura referitoare la o comanda, la bunurile sau serviciile achizitionate;

– Rambursarea contravalorii  produselor conform prevederilor legale;

– Asigurarea serviciilor de suport, inclusiv oferirea de raspunsuri la intrebarile clientilor cu privire la comenzile emise catre noi sau serviciile LUCKY SIRIUS TOURS sau ale partenerilor;

– Cu scopul imbunatatirii serviciilor noastre. Ne dorim in permanenta sa oferim cea mai buna experienta in vacanta. Pentru aceasta, putem invita clientii nostri sa completeze chestionare de satisfactie subsecvent returului din concedii, direct sau cu ajutorul unor parteneri, studii si cercetari de piata sau chiar putem contacta telefonic in acest sens clientii. Ne intemeiem aceste activitati pe interesul nostru legitim de a desfasura activitati comerciale, avand intotdeauna grija ca drepturile si libertatile fundamentale sa nu fie afectate.
De asemenea, prelucrarea datelor in aceste scopuri este in cele mai multe cazuri necesara pentru incheierea si executarea unui contract intre
LUCKY SIRIUS TOURS si clientii sai. De asemenea, anumite prelucrari subsumate acestor scopuri sunt impuse si de legislatia aplicabila, inclusiv legislatia fiscala si contabila.

  • Prelucrarea datelor cu caracter personal in scop promotional (de marketing)

Prelucrarea datelor personale furnizate de clienti (nume si prenume, adresa de e-mail, nr. fax, nr. telefon mobil/fix, etc.) se va efectua de LUCKY SIRIUS TOURS in scopul mentionat anterior, doar cu consimtamantul expres, neechivoc, liber, informat si anterior exprimat, cu respectarea drepturilor stabilite prin lege si specificate in prezentul document.
Datele cu caracter personal furnizate de clienti vor putea fi folosite in scop promotional (de marketing) si pentru produsele sau serviciile altor parteneri ai LUCKY SIRIUS TOURS, cu respectarea drepturilor clientilor.

Clientii isi pot exercita optiunea in privinta unei asemenea prelucrari prin selectarea/bifarea casetelor adecvate din formularele/documentele utilizate pentru colectarea datelor cu caracter personal.

Indiferent de situatie, in cazul in care vor dori la un moment dat, incetarea prelucrarii de catre LUCKY SIRIUS TOURS a datelor cu caracter personal, clientii pot solicita oricand incetarea oricarei prelucrari de date din partea noastra.

Totodata, clientii se pot dezabona oricand, folosind butonul “Dezabonare” sau „Unsubscribe”, daca vor dori sa nu mai primeasca newslettere sau materiale informative din partea LUCKY SIRIUS TOURS S.R.L.

LUCKY SIRIUS TOURS va considera toate informatiile colectate de la client ca fiind confidentiale si nu le va partaja cu terti (cu exceptia tur-operatorilor, unitatilor de cazare, transportatorilor, altor persoane fizice si/sau juridice implicate in prestarea serviciilor si/sau pachetelor de servicii de calatorie, altor servicii turistice, evenimentelor culturale/sportive sau de alta natura, serviciilor de agrement sau calatorii de afaceri rezervate sau achizitionate de clienti, respectiv partenerilor LUCKY SIRIUS TOURS de afaceri, in cazul in care fara partajarea datelor, clientii nu ar putea beneficia de toate aceste servicii mentionate mai sus) fara consimtamantul expres si prealabil obtinut al clientilor.

Consimtamantul poate fi retras in orice moment, prin:

  • Accesarea link-ului de dezabonare afisat in cadrul mesajelor pe care le primiti de la noi; sau prin

– Contactarea LUCKY SIRIUS TOURS folosind detaliile de contact descrise mai sus.

In anumite situatii, ne putem baza activitatile de marketing pe interesul nostru legitim de a ne promova si dezvolta activitatea comerciala. In orice situatie in care folosim informatii cu privire la clienti pentru un interes legitim al nostru, avem grija si luam toate masurile necesare pentru ca drepturile si libertatile fundamentale ale clientilor sa nu fie afectate. Cu toate acestea, clientii pot solicita oricand, prin mijloacele descrise mai sus, sa oprim prelucrarea datelor cu caracter personal ce le apartin in scop de marketing, urmand sa dam curs cererii.

Pentru apararea intereselor noastre legitime, pot exista situatii in care vom folosi sau transmite informatii pentru a ne proteja drepturile si activitatea comerciala. Acestea pot include:
– Masuri de protectie a site-ului web si a utilizatorilor platformei www.luckysiriustours.ro  fata de atacuri cibernetice;

–     Masuri de prevenire si detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informatii catre autoritatile publice competente;

  • Masuri de gestionare a diverselor altor riscuri.

Temeiul general al acestor tipuri de prelucrari este interesul nostru legitim de a ne apara activitatea comerciala, fiind inteles ca ne asiguram ca toate masurile pe care le luam garanteaza un echilibru intre interesele noastre si drepturile si libertatile fundamentale ale clientilor. De asemenea, in anumite cazuri ne intemeiem prelucrarea pe dispozitii legale  cum ar fi obligatia de a asigura paza bunurilor si valorilor prevazuta de legislatia aplicabila in aceasta materie.

Destinatarii datelor cu caracter personal

Destinatarii datelor inseamna orice persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentie sau alt organism careia (caruia) ii sunt divulgate datele cu caracter personal ale clientilor, precum cele precizate mai jos, dar fara a se limita la: tur-operatori, unitati de cazare, transportatori, alte persoane fizice si/sau juridice implicate in prestarea serviciilor si/sau pachetelor de servicii de calatorie, a altor servicii turistice, desfasurarea evenimentelor culturale/sportive sau de alta natura, serviciilor de agrement sau calatoriilor de afaceri, autoritati publice centrale si locale, autoritati judecatoresti, politie, parchet (in limitele prevederilor legale si/sau ca urmare a unor cereri intemeiate si expres formulate), furnizori de  servicii IT, societati de asigurare, etc.
Confidentialitatea datelor cu caracter personal va fi asigurata de catre LUCKY SIRIUS TOURS si nu vor fi furnizate catre alti terti in afara celor mentionati in prezentul document.

Tarile in care sunt transferate datele cu caracter personal

In prezent, stocam si prelucram datele cu caracter personal apartinand clientilor, pe teritoriul Romaniei. Cu toate acestea, in vederea prestarii serviciilor achizitionate este posibil sa fie necesar sa transferam anumite date cu caracter personal ale clientilor unor entitati localizate in Uniunea Europeana sau in afara Uniunii, inclusiv in tari carora Comisia Europeana nu le-a recunoscut un nivel adecvat de protectie a datelor cu caracter personal.

Vom lua intotdeauna masuri pentru a ne asigura ca orice transfer international de date cu caracter personal este gestionat cu atentie cu scopul de a proteja drepturile si interesele clientilor. Transferurile catre furnizorii de servicii si alte parti terte vor fi intotdeauna protejate prin angajamente contractuale si, dupa caz, prin alte garantii, cum ar fi clauzele contractuale standard emise de Comisia Europeana sau schemele de certificare, precum Scutul de confidentialitate pentru protectia datelor cu caracter personal transferate din interiorul UE catre Statele Unite ale Americii.

Durata prelucrarii datelor cu caracter personal

In vederea realizarii scopului mentionat, LUCKY SIRIUS TOURS va prelucra datele cu caracter personal ale clientilor pe toata perioada de desfasurare a activitatilor LUCKY SIRIUS TOURS, pana in momentul in care clientul sau reprezentantul legal/imputernicit al clientului va exercita dreptul de opozitie/ de stergere (cu exceptia situatiei in care LUCKY SIRIUS TOURS prelucreaza datele in baza unei obligatii legale sau justifica un interes legitim). Ulterior incheierii operatiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, in scopul pentru care au fost colectate, daca clientul sau reprezentantul legal/imputernicit nu va exercita dreptul de opozitie/de stergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate pe durata de timp prevazuta in procedurile interne si/sau vor fi distruse.

Protectia si securitatea datelor cu caracter personal

Ne angajam sa asiguram securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor masuri tehnice si organizatorice adecvate, conform standardelor industriei.

Transmisia datelor cu caracter personal se face folosind algoritmi de criptare, stocarea avand loc pe servere securizate, asigurand in acelasi timp redundanta datelor.

In ciuda masurilor luate pentru a proteja datele cu caracter personal, atragem atentia ca transmiterea informatiilor prin Internet, in general, sau prin intermediul altor retele publice, nu este complet sigura, existand riscul ca datele sa fie vazute si utilizate de catre terte parti neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilitati ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

Drepturile clientilor

In relatia cu LUCKY SIRIUS TOURS, clientii beneficiati conform prevederilor legale aplicabile beneficiaza de urmatoarele drepturi:

Dreptul de a fi informat inseamna dreptul de a fi informat cu privire la modul in care datele personale sunt prelucrate si motivul prelucrarii acestora.

Dreptul de acces inseamna dreptul de a obtine o confirmare din partea noastra ca prelucram sau nu datele cu caracter personal si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele.

Dreptul la portabilitatea datelor se refera la dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, daca acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opozitie vizeaza dreptul de a va opune prelucrarii datelor personale atunci cand prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau cand are in vedere un interes legitim al operatorului. Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, clientul are dreptul de a se opune prelucrarii in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, utilizand, daca este cazul, functia de dezabonare inclusa in materialele de marketing.

Dreptul la rectificare se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate.

Dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) inseamna dreptul de a solicita  stergerea datelor cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; clientul isi retrage consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; clientul se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale; datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale.

Dreptul la restrictionarea prelucrarii poate fi exercitat in cazul in care persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegala, iar persoana se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea; in cazul in care LUCKY SIRIUS TOURS nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; in cazul in care persoana s-a opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei respective.

Drepturi legate de procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri. Persoana vizata are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa. Prevederile mentionate nu se aplica in cazul in care decizia:

  1. a) este necesara pentru incheierea sau executarea unui contract intre persoana vizata si un operator de date; b) este autorizata prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplica operatorului si care prevede, de asemenea, masuri corespunzatoare pentru protejarea drepturilor, libertatilor si intereselor legitime ale persoanei vizate; sau
    c) are la baza consimtamantul explicit al persoanei vizate.

In cazul in care, clientul, direct sau prin reprezentant, isi exercita drepturile mentionate mai sus, in mod vadit nefondat, nejustificat sau excesiv, in special din cauza caracterului repetitiv, LUCKY SIRIUS TOURS poate:

  • fie sa perceapa o taxa rezonabila, tinand cont de costurile administrative pentru furnizarea informatiilor sau a comunicarii, sau pentru luarea masurilor solicitate;
  • fie sa refuze sa dea curs cererii.

– De asemenea, clientului ii este recunoscut dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere si de a introduce o cale de atac judiciara.

Exercitarea drepturilor

Pentru exercitarea acestor drepturi, clientul se poate adresa Specialistului LUCKY SIRIUS TOURS S.R.L. cu o cerere scrisa, datata si semnata, la adresa de e-mail: offuce@luckysiriustours.ro sau la urmatoarea adresa de corespondenta: LUCKY SIRIUS TOURS S.R.L., Bucuresti, Șos. Mihai Bravu, nr. 42 – 62, parter, Bloc P8, Scara 4, ap. 136, sector 2.